VÝROBA ROZVADZAČOV

Výroba do 1000 V, 2000A v rozsahu:

 • Jedno a viacpólové rozvádzače skriňové
 • Ovládacie pulty
 • Rozvádzače pre meranie a reguláciu
  v krytí do IP 54/20 ( max. výška do 2000 mm)
  v krytí do IP 40/20 ( max. výška 2250 mm)
 • Rozvádzače celoplechové nástenné ( rozmery podľa požiadaviek)
 • Ovládacie skrinky k pracovným strojom
 • Zásuvkové skrine
 • Zapúzdrené rozvádzače ( Al, plast )
 • V krytí do   IP 54
 • Rošty do jestvujúcich rozvádzačov
 • Rozvádzače ocelovoplechové, plastové nástenné i zapustené pre bytovú výstavbu a rodinné domy
 • Jednofázové a trojfázové skrine merania s dvojsadzbou i bez s umiestnením do plotu
 • V krytí do IP 43/20
 • Náter: farba polyuretánová, syntetická ( odtieň podľa požiadavky)